Gemengde gevoelens.

Afgelopen weekend vond de Voorjaarsbeurs plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, binnen de Gemengde Branche beter bekend als de Trademart. Voor mij zeer bekend terrein, dit was het 7e jaar als standhouder bij Fa. J. Lensen, daarvoor kwam ik er zo’n 6 jaar als inkoper voor Ninaber van Eyben.

Dat laatste is ook waarom ik het voordeel voor de ondernemer van een degelijk platform zo goed ken, al je leveranciers en meer vind je op één locatie, waar ook nog eens alle noviteiten te vinden zijn waardoor je op de hoogte blijft van de laatste trends èn het is dè plek waar je collega-ondernemers kan ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren of gewoon gezellig samen te komen.

Neerwaartse spiraal

Maar nu dan de reden waarom ik in de pen klim; Door afgenomen beurs bezoek, steeds minder ondernemers vinden tijd en gelegenheid om naar ‘Utrecht’ te komen, zijn er steeds meer standhouders die afscheid nemen en andere manieren verzinnen voor klantencontact, waardoor het aanbod op de beursvloer steeds minder interessant wordt voor de bezoekers, deze ook wegblijven en er nog meer standhouders de showroom op de Trademart sluiten. Zo ook Fa. J. Lensen. Na meer dan 72 jaar houdt het op. Sinds 1970 standhouder in het Beatrixgebouw, daarvoor al in het Vredenburg-gebouw, in de Juliana- en Prins Bernhardhal. Een gemakkelijke beslissing was het derhalve niet, om na zo’n lange periode de stekker eruit te trekken. Maar deze neerwaartse spiraal is waarschijnlijk niet te stoppen, hoe goed de accountmanager van de Trademart ook haar best doet, gesteund door een aantal standhouders die blijven hopen dat het nog goed komt. Hoe jammer het ook is, van nostalgie kan je niet leven…

Versnippering

Wat er nu gebeurt is versnipperen van showrooms, beurzen etc. Alternatieven als ShowUp en SpotLight springen als paddenstoelen uit de grond, maar voor een gevulde beursvloer is een tè gevarieerd aanbod onontbeerlijk. De winkelier weet straks niet meer waar hij welke leverancier kan vinden, zal individuele showrooms door tijdgebrek eenmalig (tijdens de opening…) bezoeken en wordt overspoeld door vertegenwoordigers die de deur plat lopen, want als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mohammed.

Maar dat heeft de ondernemer helaas aan zichzelf te danken. Als je serieus bezig ben met je onderneming en op de hoogte wil blijven is beursbezoek onontbeerlijk. Echter, de bezoekers van een Collectieve inkoop-maandag zijn uit te tekenen en ook op SpotLight kwam ik de usual suspects tegen.

Ik hoop dan ook van ganser harte en voor alle partijen dat de leveranciers in de gemengde branche op eniger wijze of locatie weer een collectief platform kunnen vinden om hun handel te presenteren aan de winkelier.

Hoe dan ook, de stekker is er voor wat ons betreft op de Trademart uit, maar contact houden blijven we doen, zoals gezegd, als Mohammed niet naar de berg komt…

Robbert Dijkshoorn

Op persoonlijke titel gescheven.
Deze uiting vertolkt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Fa. J. Lensen